Lägre klass spår

090905 - Jokkmokks BK - Uppflyttad - 549,25p

Moment Koeff Betyg1 Betyg2 Poäng Not1 Not2
Linförighet 4 8,5 9 35 Sent sättande, släpar ngt Sent sättande, släpar i sväng
Framförgående 3 9,5 9,5 28,5 Tveksam ut Seg utgång
Platsläggande 2 0 0 0 Ligger ej Lägger sig ej
Inkallande 2 10 10 20    
Krypande 5 9 9 45 dk dk läggande
Apportering 5 7,5 8 38,75 Lite bus, tempo Slafs, tempo in
Hopp över hinder 4 10 10 40    
Platsliggande m skott 5 10 10 50    
Total lydnad 30     257,25    
Budföring m skott 4 8 8 32 dk mottagaren flera kommandon mottagare
Påsläpp på spår 5 10 10 50    
Spårning 21 10 10 210    
Total special 30     292    
Totalt 60     549,25    

090809 Piteå BK - bröt efter spåret

Moment Koeff Betyg1 Betyg2 Poäng Not1 Not2
Gjorde aldrig lydnaden då vi bröt...
Budföring m skott 4 0 0 0 Sprang inte...
Påsläpp på spår 5 10 10 50    
Spårning 21 7 7 147 4+Slut 4+Slut
Total special 30     197    
Totalt 60     197    

 

Högre klass spår

100530 - Umeå BK - UPPFLYTTADE - 512,5p

Moment Koeff Betyg1 Betyg2 Poäng Not1 Not2
Fritt följ
4 9 9 36 Släpar ngt, ngt snett sättande position
Ink m ställande
4 7 8 30 Mkt sent ställande, avslut sent ställande, avslut
Framåtsändande 4 7 6,5 27 ngt långt, nosande, sent inkallning stannar upp, nosar, sen ink, rinner ut på tillbakaväg
Kryp 4 8,5 8 33 ngt hög i början, tempo slutet ngt hög bak
Skall 2 8 7 15 dk, låg intensitet dk, dåligt skall
Tungapportering
3 8 8 24 Tempoväxling, griper sakta tempo in
Hopp över hinder 3 10 10 30    
Platsliggande m skott 4 10 10 40    
Total lydnad 28     235    
Uppl av spår 7 10 10 70    
Spår 19 8 8 152 två pinnar borta  
Uppl av föremål
6 9 9,5 55,5    
Total special 32     277,5 Huvudmoment: 222
Totalt 60     512,5    

100523 - Piteå BK - Gk - 467,25p

Moment Koeff Betyg1 Betyg2 Poäng Not1 Not2
Fritt följ
4 8,5 9 35 pos, släpper släpar något
Ink m ställande
4 7 6 26 dk, tar steg, snett sättande åtlyder ej 1a kommando, tempo
Framåtsändande 4 5 6 22 Avstannar, inkl kort avstånd stannar, ngt kort första benet(?), tempo inkalln.
Kryp 4 6 6 24 tempo, hund bestämmer riktning följer hunden, tempo
Skall 2 0 5 5 skäller inte dk ändrar ställning, glest mellan skallen
Tungapportering
3 7 7 21 tvekar, tempo, avslut griper något försiktigt, ojämnt tempo
Hopp över hinder 3 10 10 30    
Platsliggande m skott 4 10 10 40    
Total lydnad 28     203    
Uppl av spår 7 6 6,5 43,75    
Spår 19 9 9 171    
Uppl av föremål
6 8,5 8 49,5    
Total special 32     264,25 Huvudmoment: 214,75
Totalt 60     467,25    

 

Appelklass spår

090530 Piteå BK - Uppflyttade, jättenöjd - 248.5p

Moment
Koeff
Betyg1
Betyg2
Poäng
Not1 Not2
Linförighet
4
9
9
36
pos Avslut
Framförgående
2
8
10
18
stretar, snyggt Snyggt
Platsläggande
2
8
8,5
16,5
Transport, snyggt läggande Tjuvar ngt
Inkallande
2
9
9
18
DK avslut avslut
Apportering
4
9
9
36
Omtag lite tveksam
Hopp över hinder
4
0
0
0
Hoppar ej tillbaka hoppar ej tillbaka
Platsliggande
5
10
10
50
   
Budföring
2
9
9
18
avslut avslut
Spårning
7
8
8
56
Fastnar, vänder om. Jobbar bra 2+1 2+1
Totalt
32
   
248,5
Uppflytt  

090517 Skellefteå BK - 155 p och ej gk, nollade spåret, men är mkt nöjd ändå :)

Moment
Koeff
Betyg1
Betyg2
Poäng
Not1 Not2
Linförighet
4
8
6,5
29
tränger, något före sen i start, tränger v-sväng, släpar en aning i språng
Framförgående
2
7
7
14
drar, vänder upp mot föraren stretar, pos framföring, vänder upp
Platsläggande
2
7
7,5
14,5
går framåt, sent läggande pos framföring, ngt sent läggande
Inkallande
2
10
9,5
19,5
  aning tempo sista biten
Apportering
4
7
7
28
tempo, tugg tvekar gripande, tugg
Hopp över hinder
4
0
0
0
  Hoppar ej tillbaka
Platsliggande
5
10
10
50
   
Budföring
2
0
0
0
  avbryter
Spårning
7
0
0
0
1 pinne 1 pinne
Totalt
32
   
155
ej godkänd  

 

Elitklass spår

110611 - Skellefteå BK - 472.5p och godkänd

Moment Koeff Betyg1 Betyg2 Poäng Not1 Not2
Fritt följ 4 8,5 8 33 Vid sväng, släpar Stegff, pos, ligger på
Ink m ställande o läggande 4 7 6 26 dk, tempo, sent ställande dk, långt stå, segt ligg, avslut
Framåtsändande 4 5 5 20 tempo ut, kort avstånd, dålig inkallning tempo inkalln, kort andra
Kryp 4 8 8 32 hög bak krypteknik
Skall 2 5 6 11 svagt, glest, studsar studsar, glest
Metallapportering 2 9 9 18 tempo tempo
Tungapportering
3 7 6,5 20,25 tvekar, tempo tempo, tvekar gripande
Hopp över hinder 2 0 0 0 hoppar ej hoppar ej
Stege 2 9 9 17,5 missar en missar en
Platsliggande m skott 3 9 9 27 lättar  
Total lydnad 30     204,75    
Uppl av spår 8 8 9,5 70 loj  
Spår 21 8 8 168 2 pinnar borta 2 pinnar borta
Uppl av föremål
6 5 5 30 2 föremål 2 föremål, mattas
Total special 35     268 Huvudmoment: 238  
Totalt 65     472,75    

110521 - Piteå BK - bröt

 

101002 - Skellefteå BK - 496.5p och godkänd

Moment Koeff Betyg1 Betyg2 Poäng Not1 Not2
Fritt följ 4 8 8 32 Tar steg vid vändningar, pos, korta steg bak Pos, släpper
Ink m ställande o läggande 4 8 8 32 Tempo, sent ställande, bra läggande Ngt långt stå
Framåtsändande 4 6,5 6,5 26 långt avstånd, dålig inkallning, dåligt fritt följ Långt, stoppar upp, tempo sista
Kryp 4 6 6 24 Hög bak, hög vid sväng, ställer sig Nedläggande, hög bak, uppe
Skall 2 0 0 0 dåligt skall Sitter ej, glest
Metallapportering 2 8,5 8,5 17 Tempo, slår i matte vid avslut Tempo
Tungapportering
3 6,5 7,5 21 Tempo, dåligt avslut Tempo, avslut
Hopp över hinder 2 10 10 20    
Stege 2 9 9 18 Tempo ner Hoppar en
Platsliggande m skott 3 10 10 30    
Total lydnad 30     220    
Uppl av spår 8 10 10 80    
Spår 21 7,5 7,5 157,5 2 pinnar borta 2 pinnar borta
Uppl av föremål
6 6 7 39 3 föremål, tempo 3 föremål, mattas
Total special 35     276,5 Huvudmoment: 237,5  
Totalt 65     496,5    

100925 - Umeå BK - 555p och certpoäng

Moment Koeff Betyg1 Betyg2 Poäng Not1 Not2
Fritt följ 4 8 8 32 sent sättande, varierande pos sena sättanden, dk, tränger vänstersväng, position
Ink m ställande o läggande 4 7,5 7 29 DK vid kallande, lägt tempo vid ingång, tar steg vid ställande dk inkallning, tar steg ställande, tempo, dåligt avslut
Framåtsändande 4 6 7 26 Stannar vid person i grupp dk, stannar av i grupp, nosar, tempo
Kryp 4 7 7 28 Hög bakdel, armbågar delvis höga
Kryper delvis högt
Skall 2 7,5 7,5 15 Ojämnt skall, sen till skall dk, glest skall, studsar
Metallapportering 2 8,5 8 16,5 Tveksamt gripande, tempovariation nosar på föremålet, tempoväxling
Tungapportering
3 9,5 9,5 28,5 ngt tveksamt gripande tempoväxling
Hopp över hinder 2 10 10 20    
Stege 2 10 9 19   Hoppar över ett steg
Platsliggande m skott 3 10 10 30    
Total lydnad 30     244    
Uppl av spår 8 10 10 80    
Spår 21 9 9 189 en pinne borta en pinne borta
Uppl av föremål
6 7 7 42 3 föremål 3 föremål
Total special 35     311 Huvudmoment: 269  
Totalt 65     555    

100905 - Jokkmokks BK - Bröt

 

100723 - Kosta skjutläger - Elitklass Plexus vandringspris, inofficiell tävling 47,4%

Moment Koeff Betyg1 Betyg2 Poäng Not1 Not2
Fritt följ 4 7,5 7 29 TV, LS, tempo språng marsch, front ej stegförslyttningar, SS DK fot, TV, LS, SS
Ink m ställande o läggande 4 6 5 22 Många steg, sakta stanna, ligg sent går långt, dk, går långt på ligg
Framåtsändande 4 8,5 7,5 32 tempo inkallning, snygg tempoväxling, lite vingel långsam inkallning
Kryp 4 - - - Avstår (pga tassen) Avstår (pga tassen)
Skall 2 - - - Avstår (ej klart moment) Avstår (ej klart moment)
Metallapportering 2 8,5 8 16,5 tempo in, puttar i avslut ojämnt tempo
Tungapportering
3 7,5 7,5 22,5 tveksamt gripande, omtag, ss tveksam, ojämnt tempo, ss
Hopp över hinder 2 9,5 9 18,5 extra kommando dk vid återhopp
Stege 2 - - - Avstår (ej klart moment) Avstår (ej klart moment)
Platsliggande m skott 3 - - - Avstår Avstår
Total lydnad 30     140,5    
Uppl av spår - - - - ingår inte i plexus VP ingår inte i plexus VP
Spår - - - - ingår inte i plexus VP ingår inte i plexus VP
Uppl av föremål
6 5 5 30 lite snurrig, tempo, 2 föremål 2 föremål
Total special 35     - Huvudmoment: ingår inte i plexus VP
Totalt 65     170,5